Середа, 19.06.2024, 01:36
Вітаю Вас Школяр | RSS

Мурафський ліцей Краснокутської селищної ради Богодухівського району

Меню сайту
Кошик
Форма входу

Публічна інформація

Головна » Файли » накази

ЗВІТ директора Мурафської ЗОШ І – ІІІ ступенів
18.06.2018, 20:22

ЗВІТ

директора Мурафської ЗОШ І – ІІІ ступенів

Цовми Людмили Михайлівни

про роботу школи за 2017/2018 навчальний рік

І. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації освітнього процесу у навчальному закладі

Вся робота закладу у 2017/2018 н.р. була спрямована на впровадження в дію Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», Концепції «Нова українська школа», Державних стандартів початкової, базової та середньої освіти.

Управління школою здійснювалося згідно річного плану школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчальної мети й забезпечує планомірний розвиток школи.

Завдання керівника на сучасному етапі – організувати роботу в закладі так, щоб колектив працював злагодженно, всі вчителі, учні, технічний персонал почували себе комфортно.
У школі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки в Харківській області, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами.

Контроль – це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його освітнього процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовуються багато різних форм контролю за станом освітнього процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як вивчення стану викладання предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, впровадження інноваційних технологій тощо. Аналіз результатів внутрішкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять учнями та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.
Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва Мурафської ЗОШ І-ІІІ ступенів більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Я, як керівник, намагаюся дотримуватися партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв’язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

Всі діти шкільного віку, що проживають в мікрорайоні школи, одержують загальну середню освіту. В мікрорайоні школи є 3 дітей, які за результатами медико-психолого-педагогічної комісії перебували на індивідуальній формі навчання. З метою контролю за охопленням навчання дітей шкільного віку на 1 вересня 2017 року було проведено облік дітей, що проживають в мікрорайоні школи. Набір дітей до 1 класу було здійснено на підставі висновків медичної комісії та за результатами вивчення готовності дитини до навчання в школі. Сучасна школа спонукає, щоб діти, які вступають до 1 класу, мали міцне здоров’я, пізнавальну активність, високий рівень морально-вольових якостей, працездатність, певний обсяг компетенцій. Тобто, головне полягає не у формальній підготовці дитини до школи, а у забезпеченні розвитку її як особистості, набуття функціональної готовності до нового етапу життя.

Усі випускники 9-го класу 2017 року випуску продовжують навчання в різних навчальних закладах.

 

Рік випуску           Кількість           Всього                    10 клас           Вечірня           ПТНЗ           ВНЗ І - ІІ       Інші          Всього 

                               випускників         навчається           денної            школа                                   Р.арк.                              не  нав

                                                                                               школи                                                                                                      чається

                                                                                                                                   

  2015                             32                        32                          10                      -                     16                  6                   -                      -         

2016                               23                        23                          13                     -                       8                     2

2017                               27                        27                          17                      -                       7                    3

У 2017/2018 н.р. школа разом з Мирнянською філією налічувала 13 класів, з них у початковій школі - 5 класів (94 учні), в основній школі - 6 класів (115 учнів), в старшій – 2 класи (30 учнів). Всього навчалося в школі 240 дітей. З них у Мирнянській філії навчалося 22 дітей. Середня наповнюваність класів складала 18 учнів.

Освітній процес було організовано відповідно до робочого навчального плану. Реалізація інваріантної й варіативної складової навчального плану здійснювалась за державними програмами. З 1 вересня 2017 року учні 11 класу працювали за універсальним профілем навчання. А учні 10 класу за філологічним напрямом (української філології профіль) за яким продовжать навчання і в 11 класі. На 2018/2019 н.р. учні 9 класу обрали цей же профіль навчання.

Для забезпечення життєвих компетентностей учнів у школі працювали:

Факультативи: Курси за вибором:

«Дорослішай на здоров’я» «Самопізнання та соціалізація підлітка»

«Психологічний розвиток особистості «Українознавство»

молодшого підліткового віку » «Харківщинознавство»

«Захисти себе від ВІЛ»

«Православна культура Слобожанщини»

«Історія Голокосту»

«Вчимося думати»

«Цікава психологія»

 

Відповідно до річного плану роботи школи у 2017/2018 н.р. педагогічний колектив продовжив працювати над методичною проблемою «Формування професійної компетентності педагогічних працівників школи в умовах впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та середньої освіти».

Для всіх вчителів були проведені консультації з планування, ведення шкільної документації. Велике значення вчителі надають використанню інноваційних технологій у навчанні учнів. З метою підвищення професійної майстерності вчителів були проведені засідання педагогічної ради, на яких розглядалися слідуючі питання:

 • Про підсумки діяльності навчального закладу у 2016/2017 навчальному році та завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості навчально-виховного процесу у 2017/2018 навчальному році.
 • Аналіз результатів державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання та річного оцінювання.
 • Педагогіка партнерства – ключовий компонент формули НУШ.
 • Ігрові методи навчання – передумови інтелектуального та творчого розвитку особистості школяра.
 • Застосування квест-технологій в освітньому просторі.
 • Звіт учителів, що атестувалися.
 • Нова Українська Школа: стратегія змін в освіті України.
 • PISA-2018.
 • Про вибір профілю навчання у 2018/2019 навчальному році.
 • Про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу у 2018/2019 н.р.
 • Про доцільність проведення навчальних екскурсій та навчальної практики у 2017/2018 н.р.
 • Про замовлення підручників для 5-10 класів.
 • Про виховання поваги до державних символів України.
 • Про попередження суїцидних намірів учнів.
 • Про виховний і розвивальний потенціал уроку та інші.

 

Для формування вчительського професіоналізму необхідною умовою є систематичне підвищення вчителями своєї професійної майстерності та науково-методичної діяльністі кожного педагога.

В цьому навчальному році майже всі вчителі створили власні сайти та блоги, якими користуються учні та батьки. Пройшли атестацію у 2017/2018 навчальному році – 11 вчителів Мурафської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Мирнянської філії.

Результати атестації:

- 7 учителів підтвердили раніше присвоєні категорії та звання;

- підвищили кваліфікаційні категорії: Липова В.М. – вища кваліфікаційна категорія, практичний психолог В’юнник О.А. – І кваліфікаційна категорія, Субота В.М. – кваліфікаційна категорія «спеціаліст», завідувач бібліотеки Кондратенко В.М. – 12 тарифний розряд. Пройшли курсову перепідготовку 11 вчителів. Крім того адміністрація та вчителі початкових класів пройшли Інтернет курси на платформі Едера для початкових класів та отримали відповідний сертифікат. ЗДНВР та вчителі 1 класів пройшли курси підвищення кваліфікації на базі Краснокутської гімназії.

Починаючи з жовтня, проведено предметні тижні з навчальних дисциплін, шкільні олімпіади, конкурси ім.Т.Г.Шевченка, П.Яцика. Учні приймали участь в математичному конкурсі «Кенгуру», в Міжнародному природознавчаму конкурсі «Колосок», Всеукраїнському конкурсі з української мови «Соняшник».

Вчителі готували учнів до предметних олімпіад. Всього взяло участь в І турі олімпіад 149 учнів, що становить 59%, а в конкурсі ім. Т.Шевченка взяло участь 32 учні. З них 2 переможці районного рівня: Малько Інна (11 клас) – І місце, Шопінська Єлизавета (7 клас) – ІІІ місце.

У 2 турі Всеукраїнських олімпіад взяло участь 25 учнів, що становить 31%, з них отримано 16 призових місць:

І – 6 місць

ІІ – 2 місця

ІІІ – 8 місць.

ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад проходив на базі ХДУ ім..В.Каразіна. Учениця 8 класу Мельник Дар’я посіла ІІІ місце з біології (вчитель Гончарові І.О.)

Участь учнів школи в предметних олімпіадах.

Рік                              Всього учнів                          % участі в                        % участі в                %

                           взяли участь                  шкільній                     районній               переможців

                           в олімпіадах                   олімпіаді                    олімпіаді

2015/2016                    114                              25,3%                      14,8%                       7,5%

2016/2017                    104                              31,5%                      13,5%                       10,7%

2017/2018                    149                               59%                         31%                         14,5%


Проаналізувавши дані таблиці, ми бачимо, що рівень підготовки учнів до участі в 2 турі предметних олімпіад зріс. Переможців олімпіад по відношенню до загальної кількості учасників у 2017 році збільшилась. Це свідчить про те, що педагогічним колективом проводиться робота щодо поглиблення розвитку інтересів учнів до знань з базових дисциплін та проводиться робота з обдарованими дітьми. А також учениця 8 класу Мельник Дар’я отримала диплом ІІІ ступеня за роботу «Чисте довкілля мого рідного краю» у І обласному етапі Всеукраїнських дослідницьких робіт серед учнів 6-8 класів (керівник

В’юнник Л.М.)

Методична робота в закладі була спрямована на розвиток творчої особистості учня, вчителя.

Для забезпечення систематичного та кваліфікаційного керівництва методичною роботою в школі створена методична рада, до складу якої входять: голова ради – В’юнник Л.М., члени ради – Мельник О.І., Бєрюшева В.В., Базюра В.В., Товкач О.І., Давидич Н.М., Шопінська Л.М., Юхно І.О., Сургай В.В., В’юнник О.А., Кондратенко В.М.

ЇЇ робота була скерована за напрямками:

1. Організація контрольно-діагностичної діяльності.

2. Комплексне науково-медодичне забезпечення навчально-виховного процесу.

3. Підвищення педагогічної культури педагогів.

4. Стимулювання процесу створення й упровадження нових педагогічних ідей, елементів сучасних технологій навчання та виховання.

5. Створення умов для самоосвіти учителя, як індивідуальної форми підвищення професійної майстерності.

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

 1. Аналіз методичної роботи за 2016/2017 навчальний рік, основні
 2. Обговорення плану роботи методичної ради.
 3. Обговорення стану підготовки учнів до предметних олімпіад( І – ІІ турів).
 4. Про результативність олімпіад з базових дисциплін ІІ етапу
 5. Про підсумки вивчення системи вчителів, що атестуються.
 6. Про організацію повторення навчального матеріалу та підготовка до ДПА, ЗНО та інші.

Здійснювалась організація методичної роботи на основі глибокого аналізу результативності освітнього процесу. Питання організаційно-методичної результативності роботи вчителя відбиваються у відповідному розділі річного план

Основною формою організаційної методичної роботи є шкільні методичні об’єднання. Вони займаються удосконаленням професійної майстерності вчителя, спрямовують роботу на забезпечення потреб вчителя, надають їм реальну методичну допомогу.

В школі працює 6 ШМО:

- методичне об’єднання учителів початкової школи;

- суспільно-гуманітарного циклу;

- природничого циклу;

- вчителів математики та інформатики;

- фізкультури, трудового навчання та мистецтва;

- класних керівників.

На засіданнях МО розглядалися теоретичні питання, вивчення нових педагогічних ідей і технологій; суть процесу індивідуалізації навчальної діяльності, теорії особистісно-орієнтованого, компетентного навчання. Обговорювалися практичні проблеми та шляхи їхнього усунення: подолання типових помилок, недоліки в контролі за діяльністю учнів на уроках; опрацьовано документи, що регулюють шкільне життя та ведення шкільної документації, розроблено заходи з проведення І етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад та підведено підсумки ІІ етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад.

Вивчення результативності роботи методичних об’єднань показало, що методична робота проводилась на належному рівні.

З 2017 року наша школа є опорним закладом. Завдяки цьому було придбано за кошти з державного бюджету 3 сучасних кабінети з мультимедійним обладнанням:

- кабінет фізики

- кабінет математики

- кабінет географії.

Близько 10 років в школі функціонують кабінети біології та хімії, оснащені інтерактивним обладнанням. Проектори уже вийшли з ладу і замінені на нові. Хочеться, щоб таке обладнання було в кабінеті історії, іноземної мови та зарубіжної літератури, української мови та літератури, в початкових класах.

2. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу

Будівля школи корпусу № 1 прийнята в експлуатацію більше 50 років назад, а корпуси № 2 і №3 близько 100 років. Але , незважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази закладу, підтриманню його у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Краснокутської РДА. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. За рахунок бюджетних асигнувань у школі придбано:

 • посуд (180 тарілок і 90 чашок)
 • інвентар (лопати, відра, швабри, мітли)
 • папір А-4 – 5 упаковок
 • миючі та дезинфікуючі засоби
 • БФП
 • проектор в кабінет хімії
 • класна дошка для 2 класу
 • спортивний інвентар
 • паливні брикети – 23 т
 • енергозберігаючі лампочки
 • шини та запчастини для шкільного автобуса

В цьому навчальному році відділом освіти виділяються кошти для ремонту комп’ютерів, придбання запчастин та ремонту шкільного автобуса, для заправки катріджів, ремонту класних кімнат, коридорів, харчоблоку, бібліотеки, медичного кабінету, спортивної зали.

Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл Краснокутського району планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.
Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими стендами, але ці стенди саморобні, плануємо замінити їх на сучасні, активно проводиться робота по озелененню коридорів та класних кімнат. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізаються дерева, кущі. Фарбується дитячий майданчик, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи. У зв’язку з тим, що корпус №3 з 2016 року неопалюється, тому навчання в ньому не проводяться. Але там знаходиться історико-краєзнавчий музей, майстерня робітника по ремонту будівель, майстерні для трудового навчання, тому плануємо просити кошти для капітального ремонту цього корпусу.

 

Адміністрація школи підтримує зв’язки з підприємцями. Дякуючи Солончаку В.В. та Солончаку Ю.В. влітку 2017 року біля школи замінено тротуарні доріжки вартістю 30 000 гривень, в цьому році вже завезено будівельний матеріал для ремонту стін в корпусі №1 на суму 29 900 грн. Велика подяка підприємцям Стороженку В.М., Малько Л.І. за постійне надання школі, матеріальної допомоги. У вересні 2017 року батьками була надана допомога у придбанні дезинфікуючих та миючих засобів, засобів гігієни. Батьки учнів 1-4 класів придбали новорічні подарунки для своїх дітей.

Не всі кабінети в закладі укомплектовані новими шкільними меблями і класними дошками. Нові меблі потрібні в кабінети української мови, зарубіжної літератури, психології та для початкової школи в 1,2,3 класи. Шкільні парти і стільці стандартні, але застарілі. Їх розміщення не в усіх класах відповідає санітарно-гігієнічним правилам та нормам. Парти та стільці пересувні. Це дає можливість учителеві розміщувати меблі таким чином, щоб забезпечити різні режими роботи в класі: груповий, парний, індивідуальний.

Спортивна зала у школі не відповідає стандартам, оскільки проектувалась одночасно як і актова зала, але матеріально-технічна база сприяє виконанню основної мети фізичної культури – збереження і зміцнення здоров’я, розвитку основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості учнів, формування вміння і навичок здорового способу життя, проведення корисного дозвілля та активного відпочинку школярів. Учні нашої школи є переможцями районних спортивних змагань з багатьох видів, спортивних ігор «Козацький гарт» та «Джура».

У школі є 2 спортивні майданчики, на яких розміщені мале та велике футбольні поля, поле для гри в волейбол, яма для стрибків у довжину. В цьому році плануємо збудувати смугу перешкод для предмету «Захист Вітчизни», а в кабінет бажано б придбати мультимедійне обладнання.

Школа має 2 кольорових телевізори, комплект музичної апаратури для проведення культурно-масових заходів, подаровані школі депутатом Харківської обласної ради Біловол Т.В.

У школі функціонує 2 кабінети інформатики, один з програмним забезпеченням та підключенням до Інтернету ( корпус № 1) та кабінет інформатики для початкових класів ( корпус № 2), 2 комп’ютери для ведення діловодства школи. Комп’ютери є в кабінетах: світової літератури, шкільній бібліотеці, в кабінеті психолога, але вони вже застарілі. Хотілося б в шкільну бібліотеку підвести Інтернет та придбати мультимедійне обладнання

Рівень забезпеченості учнів на 1 ПК (10 учнів на 1 ПК). Кабінети адміністрації мають комп’ютери, але вони також застарілі. Володіють комп’ютером на рівні користувача всі вчителі.

Викладання курсу інформатики здійснюється відповідно до діючих програм, де кожен комп’ютер підключений до мережі Інтернет. Належним чином в кабінетах ведеться необхідна документація з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 

3.Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

Додатковими джерелами фінансування школи є спонсорська допомога, яку надають Біловол О.М. та Біловол Т.В., Слончак Ю.В. та Слончак В.В. До планування їх надходження і використання залучається Рада школи. Але було б добре, якби у школі діяла Піклувальна рада, членами якої були б меценати, що опікувалися б її матеріальною базою. На початку навчального року була обрана Рада школи, на засіданні якої погоджувалися використання спонсорських коштів для придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт. Всі придбані матеріали оприбутковані. Для медичного кабінету надавалися медикаменти Почесним президентом Всеукраїнського благодійного фонду «З добром до людей» Біловол Т.В.

 

4.Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

У 2017/2018 н.р. штатними працівниками Мурафська ЗОШ І – ІІІ ступенів та Мирнянська філія були забезпечені на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність та інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Педагогічне навантаження серед вчителів розподілено оптимально, розклад уроків складено з урахуванням економії робочого часу вчителів, графіка чергувань, відпусток, погоджено з профспілковим комітетом.

Освітній рівень педагогічних працівників.

Учителів із вищою освітою 25 – 82%

Якісний склад педагогічних працівників такий :

 • Спеціалістів вищої категорії - 14 учителів ( 48%);
 • Спеціалістів 1 категорії - 8 учителів (27%);
 • Спеціалістів 2 категорії - 3 учителя (11%);
 • Спеціалістів - 3 учителів (11%);
 • Бакалаврів – 1 учитель (3%).

Мають педагогічне звання «Старший учитель» - 8 педагогів (26%).

Кількісно – якісний склад педагогічних працівників.

Приємно відзначити, що в цьому році порівняно з минулим якісний показник покращився.

5. Соціальний захист, збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників школи

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початку навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить

сиріт           під опікою       чорнобильців       напівсиріт       малозабезпечених       багатодітних сімей         діти інвалідів

-                           1                              -                              13                                 17                               47                           6


Із фонду всеобучу у 2017/2018 навчальному році було виділено: в листопаді – 4681 грн. Кошти розподілені між учнями , які потребують матеріальної допомоги, закладу та Мирнянської філії. Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них організовано оздоровлення у дитячому таборі відпочинку «Ромашка». Також за бюджетні кошти діти з малозабезпечених сімей та діти позбавлені батьківського піклування щоденно отримували безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні з розрахунку 14 грн.

Щорічно в закладі лікарями центральної районної лікарні проводиться медичне обстеження учнів. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формується спеціальна медична група, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обстеження працівників школи організовано також на базі Краснокутської ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у липні-серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. На проходження медичного огляду кожному працівнику школи виділяється 2 дні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у школі. У школі працює медична сестра і дієтсестра. Медичний кабінет забезпечувався медикаментами за рахунок спонсорів.
Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства». Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечувалися гарячим одноразовим харчуванням за рахунок бюджетних коштів. Безкоштовним гарячим харчуванням було охоплено 96 учнів початкової школи, воно відбувалося згідно графіка на перервах у їдальні школи. У цьому році учні 5-11 класів харчувалися у шкільній їдальні за батьківські кошти. Технологічне обладнання в робочому стані. Шкільний харчоблок забезпечений у необхідній кількості посудом, миючими та дезинфікуючими засобами. В цьому році за державні кошти придбано холодильник. Ведеться журнал контролю та бракеражу сирої, готової продукції.Забезпечується зберігання добових норм та продуктів. Двотижневе меню затверджено директором школи та Управлінням Держспоживслужби в Краснокутському районі. Дотримання приблизного меню відповіє нормі. Але в шкільну їдальню плануємо придбати витяжку, сушілку для посуду та електром’ясорубку.
Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційно бесід з медичними працівниками, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров'я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

Цікаво і змістовно в цьому навчальному році як і кожного року відбувається оздоровлення молодших школярів у пришкільному таборі «Ромашка» ( директор табору Бабак Н.М.). Цього року вихованцями табору стали 90 учнів школи, які харчуються за бюджетні кошти 18 грн. на добу. В цьому році під час оздоровлення у таборі проводяться цікаві масові заходи: екскурсії до Краснокутського ЦДЮТ, до дитячого парку смт.Краснокутськ, екскурсії екологічними стежинами рідного краю, різноманітні конкурси, змагання, ігри, розваги.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання закладів загальної середньої освіти та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. В школі створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань безпеки життєдіяльності. Кожна класна кімната, кабінет, спортивна зала мають необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів на яких розміщено матеріали по застереженню учнів від нещасних випадків. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.


Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в освітньому закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються високими показники травматизму дітей у побуті. В цьому навчальному році

11 учнів травмовані в побуті та 2 під час освітнього процесу. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з'ясовуються, аналізуються, відповідно до цього ведеться відповідна документація, проводяться профілактичні заходи.

Одним з основних напрямів діяльності є сприяння формуванню в учнів прагнення до здорового та безпечного способу життя, негативного ставлення до вживання алкоголю та наркотиків. З цією метою в школі було організовано проведення Тижнів безпеки життєдіяльності різного тематичного спрямування в рамках позакласної виховної роботи серед учнів з питань збереження життя і здоров’я дітей у побуті. У вересні-жовтні пройшов місячник «Увага! Діти на дорозі», протягом якого висвітлювались питання безпеки дорожнього руху. В школі проходив «Тиждень знань безпеки життєдіяльності» в рамках якого учні поновили свої знання про безпечну поведінку в школі та в побуті. Проведення бесід з питань безпеки життєдіяльності фіксується в класних журналах на відповідних сторінках та щоденниках учнів. На батьківських зборах батькам нагадується алгоритм дій під час нещасних випадків з дітьми в побуті.

Розроблено та затверджено посадові інструкції, інструкції з охорони праці і безпеки життєдіяльності, правила внутрішнього розпорядку, видано відповідні накази, налагоджено інструктування учнів у кабінетах фізики, хімії, біології, на уроках фізкультури, трудового навчання, інформатики, під час перерв у коридорах, на спортивному майданчику, в їдальні. Ведеться робота щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму.

Систематично здійснюються практичні заняття з учнями з метою вироблення умінь діяти в умовах надзвичайних ситуацій, при загрозі життю і здоров’ю дітей, надавати невідкладну допомогу.

Із педагогічним і обслуговуючим персоналом проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності та охорони праці в установленому порядку.

Значна робота проводиться з профілактики захворювань, епідемій, шкідливих звичок, особистої гігієни.

6.Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями
Виховання учня в школі і сім'ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Чергові з числа батьків слідкують за порядком під час загальношкільних заходів. Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень. В роботі школи та громадськості практикуються такі форми співпраці: загально шкільні та класні батьківські збори, засідання учнівського самоврядування; загально шкільні конференції та засідання Ради школи; робочі зустрічі директора школи з класними батьківськими комітетами; участь батьків, Ради школи у педагогічних радах щодо вирішення проблем навчання та поведінки учнів; проведення традиційних свят району та школи: анкетування учнів та батьків щодо подальшої роботи школи; письмові повідомлення батьків щодо успішності та поведінки їх дітей за певний період навчання.

Однією з традиційних форм роботи з батьками у Мурафській школі є батьківські збори та батьківський всеобуч.
Тематика занять підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні зустрічей бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошуються працівники Краснокутського РВУМВС, Мурафської лікарні, МНС.

Основними завданнями спільних заходів сім’ї та школи є забезпечення духовної єдності поколінь, забезпечення єдиних педагогічних вимог до виховання особистості дитини, включення дитини в спільну роботу з дорослими, виховання поваги до батьків, школи, вчителів, товаришів.

7. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені радою школи, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування

 

У 2017/2018 навчальному році до адміністрації школи зі скаргами не звернувся жодний громадянин. На особистому прийомі у директора закладу побувало 12 чоловік. Розглядалися питання санітарного стану учнів, навчання та поведінку, надання консультації логопеда та психолога, про поведінку учнів на зупинці шкільного автобуса, про направлення учнів на ПМПК, про облаштування в корпусі в №1 шкільного буфету, про відмову від інклюзивного навчання. Всі питання були вирішені позитивно. Всі звернення розглянуті і задоволені. Жодних скарг від громадян та батьків не було.

Адміністрація закладу тісно співпрацює з Радою школи, батьками, органами самоврядування і завжди реагує на зауваження та пропозиції, викладені радою школи.

Щодо дисциплінарної практики. Жодних дисциплінарних стягнень та доган нікому з працівників закладу винесено не було. Всі добросовісно виконують свої посадові обов’язки, дотримуються режиму роботи закладу.

Категорія: накази | Додав: murafazosh
Переглядів: 418 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 55
Block title
Block content
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук
Категорії розділу
Мої файли [0]
накази [20]
накази по школі
інформація [9]
інформація